Innovatiefonds voor water & klimaat

Landbouwers vormen een belangrijke schakel in het behouden van een vitaal en leefbaar platteland. Op verschillende vlakken staat de landbouw voor uitdagingen: droogte, waterschaarste, afname van de biodiversiteit, … Om tot een volhoudbare vorm van landbouw te komen, zijn aanpassingen nodig. Grenspark Groot Saeftinghe wil landbouwers hierin ondersteunen en lanceert een innovatiefonds.

Momenteel wordt gewerkt aan een passende regeling. In de nieuwbrief van het grenspark en in het Zeeuws Vlaams Advertentieblad is een vooraankondiging van de regeling opgenomen, waarin staat dat de regeling vanaf maart opengesteld wordt. Dat bleek te snel. We streven naar een spoedig mogelijke openstelling maar dat vraagt nog wat tijd. Zodra de regeling formeel is vastgesteld, vindt u hier meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden.

Het Innovatiefonds richt zich op het aandachtsveld water en klimaat. Het Havenbedrijf van Antwerpen-Brugge, Provincie Zeeland, gemeente Hulst en EGTS Linieland werken samen om zowel de innovatie- als investeringskracht van private landbouwondernemers te versterken. Zo ontstaat er ruimte om te experimenteren met klimaatrobuuste maatregelen en kansrijke oplossingen voor waterberging.

Waarvoor subsidie aanvragen? 

Vernieuwende en duurzame landbouwprojecten kunnen financiële steun ontvangen. Voor twee types projecten kan subsidie aangevraagd worden. Binnen het Innovatiefonds kan voor verschillende projecten subsidie worden aangevraagd.

Inhoudelijke water/klimaat kennis verrijken

  • Inkopen van advies of kennis bij kennisinstellingen, adviesbureaus of MKB/KMO-bedrijven;
  • Ondersteuning in planvorming voor het oplossen van het watergebrek en/of  -overlast of het opstellen en uitwerken van een bedrijfs(water)plan;
  • Analyses van knelpunten in bijvoorbeeld de bodem of het watersysteem die een richting kunnen geven om te innoveren.

Kleinschalig onderzoek en testen

  • Gerichte haalbaarheidsonderzoeken;
  • Kleinschalig testen van nieuwe en/of innovatieve  technieken;
  • Specifieke investeringen in technieken.

De maximale bijdrage vanuit het Innovatiefonds bedraagt 50%, met een maximumbedrag van €25.000 voor individuele projecten en €50.000 bij samenwerkingen. De minimale subsidiebijdrage is € 5 000.

Wie kan subsidie aanvragen? 

De subsidie is beschikbaar voor landbouw-ondernemers die gevestigd zijn in Grenspark Groot Saeftinghe. Ook samenwerkingsverbanden met ten minste één landbouwonderneming gevestigd in het grenspark, kunnen deze subsidie aanvragen. De activiteiten die voortkomen uit de subsidietoekenning moeten plaatsvinden in het grenspark.  

Uitwerken & indienen aanvraag.

De exacte regeling voor het innovatiefonds is nog in ontwikkeling. Voorlopig kunnen we nog geen concrete openingsdatum bekend maken. Zodra deze bepaald is, informeren we u op deze pagina hierover.

Aarzel in de tussentijd niet om ons te contacteren. We denken graag mee in de voorbereiding en uitwerking van uw subsidieaanvraag. Voor meer info of ondersteuning kan je contact opnemen met Pieter Jan Meire. 

Pieter Jan Meire
Netwerkregisseur Grenspark Groot Saeftinghe
M: +32 479 90 24 55     
pieterjan.meire@egtslinieland.eu

 

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen