Ons verhaal

Over grenzen

Op de grens van België en Nederland, land en water, zand en klei, zoet en zout, ligt Grenspark Groot Saeftinghe. Het is de grensregio waar Oost-Zeeuws-Vlaanderen en het Waasland elkaar ontmoeten. Het grenspark maakt deel uit van de gemeentes Hulst, Beveren en Sint-Gillis-Waas. Al trekken we de begrenzing niet zo strak. Dijken en kreken kenmerken het landschap. Het Verdronken Land van Saeftinghe en het Hedwige-Prosperproject zijn het groene hart. De omliggende polders, de agrarische bedrijvigheid en de overgang naar het havengebied maken het grenspark compleet en trekken de fluïde grens van Grenspark Groot Saeftinghe.

 

 

Een van de aanleiding voor de oprichting van 'een grenspark' was de ontpoldering van de Hedwige- en Prosperpolder. Dit veelbesproken project deed overheden, haven en natuurorganisaties kijken naar kansen om samen te werken in de aangrezende regio. De afgelopen jaren is er met een groeiende groep belanghebbenden en geïnteresseerden gewerkt aan een concept dat groter, veel groter, is dan natuurontwikkeling alleen. Deze zogenaamde streekholders zijn de protagonisten van het nieuwe grenspark.

 

 

Over ambitie

Bewoners, overheden, natuurorganisaties, landbouwers en de Antwerpse haven, allemaal maken ze deel uit van het traject. Elk om hun eigen reden, met hun eigen agenda. Het grenspark wil vooral de samenhang tussen deze projecten vergroten, zodat het geheel meer is dan de som der delen. Alle betrokken hebben een gezamenlijk doel voor ogen: het creëren van een een bijzondere plek waar het fijn wonen, leven, werken en recreëren is. Een economische, ecologische en sociale impuls geven aan de streek is het streven.

De ambities van het grenspark werden neergeschreven in een gebiedsagenda. Een ruimtelijk concept met vier lagen ligt aan de basis van het grenspark en dient als leidraad voor de ontwikkelingen in het gebied.

Drie-eenheid

Op de eerste plaats natuurlijk de al genoemde drie-eenheid. De ambitie om de samenvloeiing tussen natuur, landbouw en haven te versterken door technologische en ruimtelijke innovaties te stimuleren, nieuwe belevingsmogelijkheden te creëren en gezamenlijk ondernemingsplannen op te zetten.

Groenblauw netwerk

Op de tweede plaats een groenblauw netwerk. De ambitie om kreken en dijken uit te bouwen tot een robuuste ecologische structuur en een samenhangend wandelnetwerk. Dit alles in combinatie met maatregelen voor verduurzaming van het waterbeheer en agrarische structuurversterking.

 

 

Onthaalstructuur

Op de derde plaats een onthaalstructuur. De ambitie om het grenspark beter te ontsluiten en bereikbaar te maken door aanleg van onthaalpoorten, aantrekkelijke fietsverbindingen en bijzondere attracties bij de zogenaamde 'Grensparkiconen', te weten Emmadorp, Hedwigepolder, Prosperdorp en Ouden Doel. De onthaalstructuur vormt de basis voor een breder voorzieningen en activiteitenprogramma op het gebied van natuurbeleving, kunst, natuur- en erfgoededucatie, verblijf en gastronomie.

 

Parkhart Groot Saeftinghe

Op de vierde plaats het Parkhart Groot Saeftinghe. De ambitie om tussen Emmadorp en Ouden Doel een Parkhart te creëren, waar bezoekers alle facetten van het grenspark in kort bestek kunnen beleven en van waaruit de andere delen van het grenspark te verkennen zijn. Met Emmadorp als educatief natuurcentrum, de Prospersite als centrale onthaalpoort, een Panoramaheuvel als ultieme natuurbelevingsplek in het getijdengebied en de Schelde-oever bij Ouden Doel als havenzicht en waterpoort.

 

 

Over morgen

Nergens ter wereld is de combinatie van natuur, landbouw en haven zo nadrukkelijk aanwezig als in deze bocht van de Schelde. Daarmee komen we aan de kern van het hele traject. Grenspark Groot Saeftinghe biedt de ruimte aan natuur, landbouw en haven. Niet naast elkaar, maar bij voorkeur in harmonie met elkaar. Dat vraagt om samenwerking, innovatie en initiatief. 

Op 17 juni 2021 ondertekenden elf Vlaamse en Nederlandse partners het samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe. De ambities die in de gebiedsagenda werden vastgelegd willen ze verder nastreven en vertalen in concrete projecten en uitvoeringen. Het samenwerkingsverband verankert en verzilvert de al bereikte resultaten en legt de basis om de grensstreek een nog grotere, waardevolle impuls te geven. In het ontwikkelingsprogramma worden de hoofdlijnen tot 2026 vastgelegd. 

In het grenspark is ruimte voor snelle groei en langzame ontwikkeling. Voor samenwerking en kleinschalige projecten, maar vooral voor originele ideeën. Bij dit alles worden de streekholders, mensen met liefde voor het gebied, actief betrokken. Het zijn de ondernemers die kansen zien, bewoners die mee durven dromen over hun toekomstige achtertuin, boeren die meedenken over win-win situaties voor landbouw en natuur,… Deze horizontale werking is de sterkte van het grenspark. Wil je zelf ook nauwer betrokken worden? Meld je aan voor één van de werkgroepen of neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek! 

 

 

 

Extra informatie

Ga naar de tijdlijn om te zien welke stappen er door de tijd heen zijn genomen!
Wil jij een virtuele tour door Grenspark Groot Saeftinghe? Kijk dan hier!

 

 

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen