Streekholderbijeenkomst | 23 november 2023


Velden met een * zijn verplicht.

Let op:

Het formulier kon niet verzonden worden. Los de volgende punten op en verstuur het formulier opnieuw.

Grenspark Groot Saeftinghe nodigt je uit!

Het grenspark staat niet stil. Ook het afgelopen halfjaar ontplooiden zich weer nieuwe initiatieven en werden in verschillende projecten stappen richting uitvoering gezet. Is het allemaal nieuw of ben je streekholder van het eerste uur? Je bent van harte welkom!

Programma 

Donderdag 23 november '23
18:30 uur        Inloop 
19:00 uur        Welkom 
19:30 uur        Focussessies 
20:30 uur        Infomarkt & napraten
22:00 uur        Voorzien einde 

Tijdens de focussessies gaan we dieper in op vier onderwerpen: Interreg - investering voor duurzaam toerisme (1), transitiefonds zoetwater (2), wandelnetwerk (3) en het Dubbel Doelproject (4). Een omschrijving van elke focussessie vind je onderaan. 

Inschrijven

 

Ik heb interesse in volgende focussessie *

 

Infomarkt
Op de infomarkt kun je als streekholder meer informatie vinden over alle lopende projecten en initiatieven in het gebied, maar je kunt ook zelf informatie delen met andere streekholders. Wil je een idee, initiatief of info delen, laat het ons hier weten.

 

Scroll naar beneden en druk op de knop 'versturen' om je inschrijving definitief te maken. 

Focussessies

Interreg: investering voor duurzaam toerisme 
Grenspark Groot Saeftinghe is een bijzonder gebied met grote contrasten waar mensen rust en ruimte kunnen vinden. We willen de regio aantrekkelijker maken voor toeristen en recreanten zonder deze kwaliteiten te verliezen. Met een netwerk van onthaalpoorten en goede verbindende infrastructuur op vlak van mobiliteit, onthaal, recreatie en verblijf versterken we de recreatiemogelijkheden en leefbaarheid in de streek. Het Europees programma Interreg Vlaanderen – Nederland keurde een bijdrage van 5.4 miljoen euro goed om deze visie op het terrein tot uitvoering te brengen. Met bijdrage van de projectpartners wordt er zo ruim 11 miljoen euro geïnvesteerd in duurzaam toerisme, een stevige impuls voor de streek. In deze focussessie krijg je een overzicht en gaan we in gesprek over de projecten die we de komende drie jaar realiseren.

Transitiefonds zoetwater
Binnen het grenspark ontwikkelen we een transitiefonds. Het fonds dient om innovatief ondernemerschap te stimuleren bij agrarische ondernemers. Het centraal thema is klimaat en (zoet)water in het perspectief van de landbouw. De voorbije maanden gingen we in dialoog met diverse landbouwers en overheden. Ideeën en initiatieven op het vlak van zoetwatervoorziening, bodemverbetering, verdroging, verzilting en extreme neerslag, die tijdens het gebiedsproces van het grenspark bij ondernemers boven komen drijven, krijgen via het fonds een kans om door te ontwikkelen tot volwaardige projecten. Vernieuwing bij de individuele ondernemer én samenwerking om tot een gebiedsgerichte aanpak te komen, wordt gestimuleerd om te komen tot volhoudbare en duurzame landbouw in het landelijk gebied. In deze sessie gaan we dieper in op de vorm van het fonds en verdere aanpak tot lancering (begin 2024).

Wandelnetwerk: adopteer jij een wandellus?
In deze focussessie vertellen we jou graag meer over de ontwikkeling van wandelroutes in het grenspark, en hoe jij hierbij betrokken kunt zijn! Voor wandelroutes in de omgeving van Emmadorp, Prosperpolder en Ossenisse zijn we op zoek naar enthousiaste wandelliefhebbers die een wandellus willen adopteren. Word meter of peter van een lus en draag zo bij aan trage recreatie in Grenspark Groot Saeftinghe. De routes worden ‘ingewandeld’ op de volgende streekholderbijeenkomst. Heb jij je wandelschoenen al aan?

Dubbel Doel
Gezocht: landbouwers om 150ha landbouwgrond Bruine Kiekendief-vriendelijk te bewerken.
Op de Linkerscheldeoever (Vlaanderen) maakt een groep landbouwers het landschap terug voedselrijk voor de Bruine Kiekendief, een Europees beschermde roofvogel. Vanaf 1 oktober 2024 kunnen landbouwers binnen het ‘Dubbel Doelproject’ natuurdoelen realiseren via volveldse landbouwteelten die ook voor henzelf rendabel zijn. Teeltrotaties met meerjarige gewassen als luzerne en grasklaver spelen een hoofdrol.
Wie op eigen gronden de Bruine Kiekendiefteeltrotaties toepast, krijgt voor een lange termijn kosteloos overheidsgronden in beheer- of krijgt hiervoor een financiële vergoeding. Dit biedt de ruimte om te werken aan een toekomstgericht, natuurinclusief landbouwbedrijfsmodel en een sterke, gezonde bodem.
Heb je interesse in de maatregelen, kansen en uitdagingen in dit Dubbel Doelproject? Kom luisteren en meepraten tijdens deze infosessie!Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...


Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen