Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

22-06-2022
0 reacties

De toekomst van de landbouw bevindt zich in onrustig vaarwater. Zo protesteren terwijl ik dit schrijf boeren in heel Nederland tegen de stikstofplannen van de regering. Toch wordt er hard gewerkt aan de toekomst. Provincie Zeeland nodigt u daarom uit voor een informatieavond over het nieuwe GLB.

Verduurzaming

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) richt zich op de verdere verduurzaming van de landbouw. Zo worden boeren die, naast het produceren van voedsel ook aandacht hebben voor natuur en milieu extra beloond. Het nieuwe GLB wordt echt anders dan men gewend is. Zeker voor de boer in Zeeland en nog wat concreter, hier in Grenspark Groot Saeftinghe. Wat die grote veranderingen precies zullen zijn, wordt tijdens een informatieavond haarfijn uit de doeken gedaan door experts terzake. Voor Zeeuws-Vlaanderen betekent dit concreet dat je op 4 juli aanstaande wordt verwacht bij de CO3 Campus in Terneuzen. Een tweede bijeenkomst is de dag daarna in Heinkenszand, dus zeg niet dat je niet in de gelegenheid bent geweest.

GLB in het kort

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt door alle Europese lidstaten samen gemaakt. Elke 7 jaar wordt het beleid herzien en aangepast aan de meest recente omstandigheden. Normaal zou er al in 2020 een nieuw GLB in werking zijn getreden, maar we kennen allemaal de redenen waardoor dit is vertraagd. Hoewel de voorstellen dus nog niet definitief zijn, zijn de grote lijnen ervan al wel duidelijk. De drie opvallendste nieuwigheden zijn de grotere vrijheid die lidstaten krijgen in de uitvoering van de Europese regels. Dat maakt het voor Nederland mogelijk om beter in te spelen op kansen in onze landbouwsector of om problemen aan te pakken waar wij als land mee worstelen. Daarnaast moeten alle EU-landen een Nationaal Strategisch Plan (NSP) maken. Daarin beschrijft elk land hoe zij de Europese regels willen gaan toepassen. Ook Nederland is druk bezig de laatste hand te leggen aan ons NSP. Tot slot bevat het nieuwe GLB meer ambities op het gebied van toekomstbestendig boeren, waarbij het belonen van boeren die naast het produceren van voedsel ook zorgen voor natuur, klimaat en milieu een belangrijke rol speelt.

Nog meer landbouwnieuws

De provincie Zeeland heeft een groot aantal agrarische percelen in eigendom en geeft landbouwers de kans deze percelen voor het jaar 2023 in pacht te krijgen. Indien je als landbouwer met ingang van het pachtjaar 2023 percelen van de provincie zou willen pachten, kun je je via een belangstellendenregistratie aanmelden. De pachtperiode geldt voor een jaar vanaf 1 januari 2023. Meer informatie via onderstaande link.

tekst en foto MgfZ

Alles lezen over het nieuwe GLB

Inschrijven voor de informatieavond

Meer info over verpachting landbouwpercelen

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen