Yes we can

22-09-2021
0 reacties

Innovatief en kiekendiefvriendelijk, twee temen die in het grenspark vaak aan elkaar worden gelinkt. Tijdens de Infomarkt Landbouw in Grenspark Groot Saeftinghe dinsdagavond werden de belangrijkste bestaande en toekomstige landbouwgerichte projecten en initiatieven voor het voetlicht gebracht.

De afgelopen jaren is er binnen Grenspark Groot Saeftinghe actief samengewerkt met landbouwers in Vlaanderen en Nederland. Zo werd er geëxperimenteerd met maatregelen die een win-win voor landbouw & biodiversiteit betekenen, werden er via diverse demoprojecten ‘kiekendiefvriendelijke teelten’ op het land getest en werden er heel wat beheersovereenkomsten afgesloten. Momenteel worden in Vlaanderen de eerste projecten uit het landbouwinnovatiefonds gerealiseerd, wordt in Nederland gewerkt aan een biodivers bouwplan en worden de eerste stappen gezet richting de ontwikkeling van een streekmerk. De voorlopige resultaten van al deze inspanningen werden gisteren gepresenteerd in Prosperpolder.

Een overzichtelijke expo bracht de belangrijkste initiatieven duidelijk in beeld. Schematisch, inzichtelijk en natuurlijk met de vakkundige uitleg van de initiatiefnemers zelf. Innovatieve landbouw qua teeltmethode, stikstofopslag, methaanafvang, maar ook niet-grondgebonden initiatieven zoals nieuwe lokaal ontwikkelde landbouwmachines die speciaal zijn toegerust op de nieuwe teelten. Daarnaast was er volop ruimte in het programma om de stand van zaken te presenteren aan en te bespreken met de aanwezige landbouwers. Een onderdeel dat duidelijk maakte hoezeer de verschillende partijen in het grenspark met elkaar aan hetzelfde touw trekken. Landbouwers, vertegenwoordigers van landbouworganisaties en natuurverenigingen, de haven van Antwerpen, iedereen die er toe doet in Grenspark Groot Saeftinghe was erbij aanwezig. En het belangrijkste, alle neuzen wijzen in dezelfde richting.

Natuurlijk, wanneer je partijen als haven, natuur en landbouw bij elkaar brengt, dan wordt er aanvankelijk met enige argwaan naar elkaar gekeken. De aanpak van bijvoorbeeld het Kiekendiefproject en het recent opgestarte Landbouw Innovatie Fonds leren ons dat samenwerking meer betekent dan van elkaar profiteren. Samenwerking is naar elkaar luisteren, elkaar inspireren en vooral waarderen. Wie net als wij gisteravond getuige mochten zijn van de manier waarop de aanwezige partijen met veel respect en wederzijds vertrouwen met elkaar in gesprek gingen, heeft gezien dat ondanks de moeilijke positie waarin de landbouw zich soms gedwongen vindt er nog steeds volop ruimte en ambitie is om de crisis te boven te komen. Een ding was meer dan duidelijk, er zit toekomst in de landbouw, om te beginnen in Grenspark Groot Saeftinghe.

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen