Versterk De Scheldekust

Schets Ossenisse - Ro & Ad Architecten
25-09-2020
0 reacties

Met het project ‘Versterk de Scheldekust’ willen gemeente Hulst en Grenspark Groot Saeftinghe, samen met de bewoners van de streek, de Westerscheldekust verder ontwikkelen.

Bedoeling is om van de kustlijn een aaneenschakeling van interessante plekken te maken met de verschillende dorpen als ‘ankerplaatsen’. Een route die beleefd kan worden door inwoners, recreanten en toeristen, die een economische en toeristische impuls geeft aan de regio maar ook de leefbaarheid ten goede moet komen.

Zien, doen en beleven van de Scheldekust! Gemeente Hulst en Grenspark Groot Saeftinghe willen daar graag met de bewoners van de streek invulling aan geven. De afgelopen jaren zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar te verkennen wat de mogelijkheden zijn langs de Scheldekust. Tijdens deze bijeenkomsten werd met streekholders van de Scheldekust gesproken over de ambities en ideeën voor de inrichting van de streek. Deze ideeën werden door Ro en Ad Architecten omgezet in een uniek ontwerp voor de dorpen Walsoorden, Zeedorp, Ossenisse, Paal en Emmadorp.

Het doorlopen tijdspad kan je hier terugvinden!

Op dit moment ligt er een ontwerp voor de Scheldekust en de dorpen. De eerste ambitie is een aantrekkelijke route van Zeedorp, via de andere genoemde dorpen, tot aan de Hedwigepolder en verder naar Prosperdorp, Ouden Doel en Doel. Voor wandelaars zowel als voor fietsers. De tweede ambitie is om bij alle dorpen de binnendijkse en buitendijkse beleving te versterken met kenmerkende overgangen en passende ontmoetings- en belevingspunten. De daadwerkelijke invulling van deze punten gaat plaatsvinden met de dorpsbewoners en gaat hoogstwaarschijnlijk lokale functies invullen, maar ook recreatieve doeleinden hebben. 

Stand van zaken

In maart en april 2021 vonden verschillende digitale sessies plaats en werd in gesprek gegaan met de dorpsbewoners. Naar aanleiding daarvan zijn de diverse ontwerpen verder verfijnd. In juli 2021 is er vervolgens opnieuw in gesprek gegaan met de bewoners per dorp. Hieronder de uitkomst van deze laatste gesprekken! In de afbeeldingen onderaan dit bericht vindt u de nieuwe schetsontwerpen.

14 juli: Emmadorp
Heel veel inwoners uit Emmadorp waren aanwezig op de Mariahoeve tijdens de verfijningssessie. Iedereen was benieuwd naar de plannen. Er waren ook enkele nieuwe gezichten. In Emmadorp wordt het zout-zoet project in twee delen geknipt. De maatregelen om de hard rijdende auto’s af te remmen en de realisatie van een Scheldehuisje op de dijk zullen eerst worden opgepakt. Dit Scheldehuisje krijgt verschillende gebruiksfuncties voor inwoners en bezoekers. De ‘doorkijkdijk’ blijft een ambitie van een hoog niveau waar de mogelijkheden de komende jaren voor worden onderzocht.

15 juli: Zeedorp/Ossenisse:
De uitgewerkte plannen voor Zeedorp werden aan een kleine groep inwoners in het dorpshuis van Ossenisse gepresenteerd. Een gemoedelijke bijeenkomst waarbij de aanwezigen aangaven de plannen te waarderen. Vragen over uitvoering en details werden zo goed mogelijk beantwoord. In Zeedorp wordt een lange steiger gerealiseerd waar je kunt samenkomen, zitten en genieten van de Westerschelde. Een mooie stopplaats om de natuur om je heen op het gemak in je op te nemen als je langs de Scheldedijk wandelt of fietst.

22 juli: Walsoorden
Op de dijk naast het klapkot heeft Ro de verfijnde plannen gepresenteerd voor de inwoners van Walsoorden. Een bijzondere locatie met zicht op de Westerschelde.

Op de tekeningen werd in beeld gebracht hoe de lijnen lopen van de Walsoordensestraat tot aan de steiger die in het verlengde van de Veerstoep wordt gerealiseerd. Een omlijning van het plangebied wat betreft de zout-zoet verbinding. Daarna werden de ideeën toegelicht om de hardrijdende fietsers af te remmen. Met een geribbeld fietspad en zitelementen zal de fietser zich realiseren dat er een gebied benaderd wordt waar de snelheid moet worden aangepast.

Op het laatst werd ingegaan op de verschijningsvorm van de steiger. Uit de vorige online sessie bleek dat veel inwoners moeite hadden met het idee om een dakje op de geplande steiger te plaatsen. Ro heeft door het tonen van een 3D filmpje de impact laten zien en had drie versies uitgewerkt. Enkel een steiger werd getoond, een steiger met dakje en zelfs een steiger met een klapkot erop. Het merendeel van de aanwezigen stemde voor de steiger zonder dakje.

30 september: Paal
Tijdens een bijeenkomst in Paviljoen 't Schor waren heel wat inwoners van Paal aanwezig. Het voorlopige schetsontwerp werd onderdeel per onderdeel druk besproken om tot een gedragen consensus te komen over de ingrepen.

In de eerste plaats werd ingegaan op het parkeerprobleem in Paal Noord. Op de vraag: 'Hoe maken we het aantrekkelijker voor bezoekers om buiten de dorpskern te parkeren?' werden verschillende oplossingen geopperd. Naast een grotere parking buiten het dorp zal architect Ro Koster in het definitieve schetsontwerp ook een aantal ingrepen opnemen die het parkeren in de berm in het dorp ontmoedigen. Verder kwamen ook een rustplaats aan de boei en de inrichting van de spuikom aan bod. De vraag naar kleedhokjes en douches kwam naar voor.

Verschillende actiepunten worden onderzocht en meegenomen uit de bijeenkomst om tot een defintief schetsontwerp te komen.

Een werkgroep van inwoners zal nauw betrokken worden bij de realisatie van het ontwerp.

15 december: Baalhoek
Tijdens een digitale sessie met de inwoners van Baalhoek heerste een enthousiaste sfeer om samen de plek op te frissen! Waar moet een picknickbank geplaats worden? Waar moet extra parkeerruimte voorzien worden? Zou het leuk zijn om enkele fruitbomen te planten?

Verschillende concrete ingrepen werden beslist samen met de inwoners. Weer een stap dichter naar realisatie! Met een werkgroep zal in 2022 verder nagedacht worden over de invulling van infoborden, etc.

Vervolgstappen

Er worden nieuwe afspraken ingepland met de werkgroepen om samen (de andere) actiepunten per dorp op te pakken en de rode loper langs de kust uit te gaan rollen.

In Kreverhille worden nog vervolgbijeenkomsten gepland waarvan we u ook via dit platform op de hoogte zullen houden.

Algemene info

Download hier de brochure 
Let op! voor een aantal locaties is sinds de opmaak van deze brochure verder verfijnd aan de ontwerpen. Dat kan betekenen dat sommige ontwerpen in deze brochure verouderd zijn.

Contact

Projectteam Scheldekust: scheldekust@gemeentehulst.nl

Afbeeldingen

Video Versterk de Scheldekust

Waarderen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen