Grenspark in tijden van Corona - Spektakel in Ossenisse

Fotografie: Provincie Zeeland
15-05-2020
2 reacties

Bij Grenspark Groot Saeftinghe denken we automatisch aan grootschalig natuurherstel in de Hedwige-Prosperpolder. In de PZC van vandaag lezen we over een ander kunststuk uit het Natuurpakket Westerschelde, de opwaardering van de Platen van Ossenisse.

Het Natuurpakket Westerschelde heeft als doel 600 hectare getijdennatuur te creëren in en om de Westerschelde. Grote delen daarvan worden gerealiseerd door de uitbreiding van het Zwin en de ontpoldering van de Hedwige-Prosperpolder. Kleinere projecten zoals Waterdunen en dit hier bij Ossenisse zijn echter ook onontbeerlijk om aan de uiteindelijke doelstelling te voldoen. Na de aanleg van nieuwe strekdammen bij de buurtschappen Baalhoek en Knuitershoek in 2018, is er de afgelopen tijd hard gewerkt om de grootste bestaande strekdam, de Scharrendam, met tweeëneenhalve meter te verlagen over een lengte van liefst 125 meter. Dat is bijna een derde van de totale lengte van de strekdam.

De combinatie van nieuwe strekdammen en het aanpassen van de bestaande dam moet er toe leiden dat de stroming over de Platen van Ossenisse wordt verlegd. Hierdoor blijven zand en voedselrijk slib hangen en worden de platen aantrekkelijker voor flora en fauna. De bij het verlagen vrijgekomen stenen worden gebruikt om hoogwatervluchtplaatsen voor vogels te maken. Nu nog twee vormeloze hopen steen, maar uiteindelijk bestemd om veilige broedplaatsen te worden voor vogels die nu veelal aangewezen zijn op het achterland, waar ze gestoord worden door verkeer, fietsers en wandelaars.

Wie op dit moment over het buitendijkse fietspad bij buurtschap Krevershille fietst, kan zomaar deelgenoot worden van een van de spectaculairste onderdelen van dit project. Om de 140 jaar oude strekdam te beschermen tegen het veranderde krachtenspel, worden gigantische gevlochten matten afgezonken aan de voet van de strekdam. De matten worden op de dijk door gespecialiseerde vlechters met de hand samengesteld uit geotextiel en wilgentenen. Daarna worden ze de Schelde in gesleept, afgezonken en gefixeerd met breuksteen. Een race tegen de tijd en het getij.

Wanneer volgend jaar de laatste fase van dit project, het plaatsen van een palenrij van zo'n 300 meter op de Platen van Ossenisse zelf, is afgerond, zullen de gezamenlijke maatregelen zo'n 37 hectare getijdennatuur opleveren. Alweer een flinke stap vooruit in de doelstelling van het Natuurpakket Westerschelde.

Klik hier voor het artikel op de site van de PZC

Fotografie: Provincie Zeeland

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Gerda Leys

21-05-20 om 13:49

mooie foto's!

Roswitha Guiran

22-05-20 om 9:15

Prachtig hè Gerda Leys!

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen