Artikel - Onverwachte meerwaarde Schorren en Slikken in de CO2-discussie

Fotografie: Theo Baart
12-02-2020
0 reacties

Volgens een recent artikel uit dagblad Trouw zijn de Friese kwelders een onvermoede en onverwachte troef in de strijd tegen CO2. Hier in het zuiden noemen wij die kwelders schorren en slikken. Hé, wacht eens even, daar zijn wij toch ook vele hectares van aan het creëren?

Waar vinden we anno 2020 een heter hangijzer dan de CO2-discussie? Aangejaagd door een wereldwijde actiebereidheid van schooljeugd die wel inziet dat de klimaatdiscussie NU gevoerd moet worden, staat het thema plots bovenaan de politieke agenda. Eén van de genoemde oplossingen in de strijd tegen CO2 is het tegengaan van ontbossing en daaraan gepaard het massaal aanplanten van nieuwe bomen. Maar wat te denken van recent onderzoek in opdracht van Stichting Natuurmonumenten dat aantoont dat estuariene natuur, in lekentaal schorren en slikken, tot acht maal zoveel CO2 per hectare op kan slaan dan de snelst groeiende bossen?

De opslag van CO2 door schorren en slikken gebeurt ondergronds. De stof wordt gebonden aan de algen in de sliblaag en de begroeiing van het schor. Omdat er in de ondergrond vrijwel geen zuurstof zit, worden de algen nauwelijks of niet afgebroken en ligt het broeikasgas voor lange tijd vast. Veel duurzamer dan die in bomen. Bomen hebben immers een beperkte levensduur. Als een boom sterft en omvalt of wordt geoogst en verbrand, komt de opgeslagen koolstofdioxide weer vrij. Ook de vergelijking met veengebieden – ook hierin wordt koolstofdioxide opgeslagen – valt gunstig uit voor de kwelders. Veen stoot veel methaangas uit, een broeikasgas dat 25 keer sterker is dan CO2. Schorren en slikken produceren nauwelijks methaan.

Deze bijkomende troef van het creëren van meer buitendijkse natuur zorgt ervoor dat ook Grenspark Groot Saeftinghe een stevige duit in het zakje zal doen in de strijd tegen de opwarming van het klimaat en vermindering van broeikasgassen. Zo krijgen de Natura2000 projecten en het Sigmaplan plots een onverwachte ecologische en politieke meerwaarde.

Lees het artikel uit Hoe een natuurgebied door massale CO2-opslag meehelpt in de strijd tegen klimaatverandering uit dagblad Trouw.

Monica Wesseling is auteur en natuurjournaliste. Naast haar boeken schrijft ze onder andere voor de KNNV, Natuurmonumenten en dagblad Trouw.

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen