Streekholderbijeenkomst

13-10-2022

Begin

16-11-2022 om 18:30

Einde

16-11-2022 om 22:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Grenspark Groot Saeftinghe nodigt je uit! Op woensdag 16 november 2022 nodigen we jou van harte uit op de streekholderbijeenkomst van Grenspark Groot Saeftinghe.

Het samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe is inmiddels een jaar geleden ondertekend. Projecten zijn in uitvoering, initiatieven krijgen verder vorm en ideeën worden verder uitgewerkt. In elke stap van het proces willen we blijven inzetten op een nauwe samenwerking met onze streekholders. Was je er vanaf de start bij of maak je net kennis met het grenspark? Bekend gezicht of nieuw gezicht? Je bent van harte welkom! We praten je met veel plezier bij over de ontwikkelingen in het grenspark. 

Inschrijven
Kom je ook naar de streekholderbijeenkomst?
Schrijf je hier in voor donderdag 10 november

Locatie
Jeugdcentrum Prosperpolder, St-Engelbertusstraat 5, 9130 Beveren, België

Programma
18u30 – 19u00           Inloop
19u00 – 19u30           Welkom
19u30 – 21u10           Verdiep je in twee onderwerpen naar keuze tijdens een focussessie
21u10 – 22u00           Infomarkt & napraten         

Om 18u30 openen we de deuren van het jeugdcentrum. Om 19u heet het grensparkteam je welkom en starten we met het programma. Tijdens de avond voorzien we twee rondes van focussessies. Tijdens deze focussessies gaan we dieper in op verschillende onderwerpen. Hieronder kun je meer info terugvinden over elk onderwerp. Geef in de aanmeldlink aan in welke twee focussessies je geïnteresseerd bent. Op basis daarvan bekijken we welke focussessies we in welke ronde aanbieden. Afsluiten doen we ten slotte met een gezellige babbel en een hapje en drankje uit de streek!

Focussessies
Natuurontwikkeling in het Hedwige-Prospergebied
Het Hedwige-Prospergebied staat sinds eind oktober in verbinding met de Westerschelde. Nieuwe getijdennatuur met slikken en schorren kan zich nu langzaam ontwikkelen. Jim van Belzen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) werkte mee aan een model dat de natuurontwikkeling moet voorspellen. In deze focussessie vertelt hij hoe het gebied, de vegetatiegroei en de waterstroming veranderen in 10, 30 en 50 jaar. 

Coöperatie Groot Saeftinghe Smaekt  
Het streekmerk Groot Saeftinghe Smaekt ontrolt zich verder. Enkele streekproducenten sloegen de handen in elkaar en richtten een coöperatie met vele ambities op. Een eerste project focust op korte keten en zal experimenten met een onbemande winkel die streekproducten aanbiedt. Ben jij bezig met lokale producten in het grenspark? Kom dan zeker even luisteren naar deze groep gedreven streekproducenten.

Toeristisch beleid in het grenspark
Toerisme en recreatie op maat van de regio: gemeente Hulst en gemeente Beveren streven hier gezamenlijk naar binnen het grenspark. Maar, hoe vertalen we dit streven in een concreet beleid?  Beide gemeentes gaan in deze focussessie dieper in op hun toekomstplannen en ambities op vlak van recreatie en toerisme.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Prosperpolder
Met een Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP wil het gemeentebestuur van Beveren de krijtlijnen vastleggen voor de toekomstige ontwikkeling van het gehucht Prosperpolder. Het RUP Prosperpolder vormt het verlengstuk van het eerder opgemaakte inrichtingsplan Prosperpolder. Naast het bieden van juridische zekerheid voor de woonkern en het behoud van de erfgoedkenmerken biedt het RUP reconversiemogelijkheden aan de hoeves en een kader voor de Prosperhoeve als onthaalpoort. Het openbaar onderzoek van het dossier is lopende op dit moment, Arnout De Waele van Atelier Romain licht dan ook graag het dossier toe.  

Ontwikkeling bufferdijk 
In het kader van het project Extra Containercapaciteit havengebied Antwerpen (ECA) komt er een ononderbroken bufferdijk langs de westelijke zijde van de Waaslandhaven. Eind 2020 en begin 2021 werd de Bufferroute uitgezet en kregen inwoners van Verrebroek, Kieldrecht, Doel, Kallo en de omliggende regio de mogelijkheid om te reageren op de plannen. Inmiddels zijn suggesties van omwonenden onderzocht en verwerkt, het eigenlijke ontwerp van het bufferlandschap krijgt zo verder vorm. Sven Augusteyns van ontwerpbureau OMGEVING praat ons bij over het voorlopige ontwerp en de volgende stappen.

foto Femke Vercauteren

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen